800 בדואים הפגינו מול הכנסת והקימו "מחנה פליטים"

הלילה ילונו במאהל כ-30 בדואים שבתיהם נהרסו או מיועדים להריסה, בתביעה להשגת פתרון מוסכם לקרקעות הכפרים הלא מוכרים בנגב

יותר מ-800 בני אדם הפגינו היום בגן הוורדים מול הכנסת, נגד הריסות בתי הבדואים בנגב. המפגינים הגיעו מן הנגב ב-17 אוטובוסים, והפגינו בקריאה "די להריסות הבתים". לאחר ההפגנה, אחר הצהרים, החלו הבדואים בהקמת "מחנה פליטים" בגן הוורדים, שבו ילונו מי שבתיהם נהרסו, או שהוצאו לבתיהם צווי הריסה.

ב"הארץ" דווח, כי במחנה מוקמים שלושה אוהלים: אוהל לנשים, אוהל לגברים, ואוהל למשפחות. הלילה עתידים ללון במקום כ-30 בני אדם. חברי הכנסת הערבים וחבר הכנסת דב חנין (חד"ש) באו לבקר במקום. מועצת הכפרים הלא מוכרים מקימה את המחנה בדרישה בדרישה שהממשלה תחדל מההריסות ותפתח בדיאלוג עם האוכלוסייה הבדואית להשגת פתרון מוסכם למחלוקת בין המדינה לבדואים על קרקעות הכפרים הלא מוכרים.

לבדואים יש תביעות בעלות על 800 אלף דונם המהווים 6% מאדמות הנגב. ישראל עד היום מסרבת להכיר בתביעות בעלות אלו. חלק מהבדואים מתגוררים בכפרים לא מוכרים, על אדמותיהם ההיסטוריות. השאר מתגוררים על אדמות שאליהם ישראל העבירה אותם בשנות ה-50. רבים מהבדואים הועברו במשך השנים ליישובי קבע, שגם בתוכם יש לבדואים תביעות בעלות על קרקע, עובדה המעכבת את פיתוחם.

תושבי הכפרים הלא מוכרים דורשים לחיות במסגרת חקלאית. בשנים האחרונות הוכרו 11 יישובים. קיימים עוד 36 יישובים שאינם מוכרים. בינתיים נמשכות הריסות הבתים. ב-2007 נהרסו 110 בתים.