האפיפיור מעורר פרובוקציות

מסמך שהוציא האפיפיור מסמן את הכנסיה הפרוטסטנטית כפגומה, שולל זרמים נוצרים שאינם קתוליים ומשיב את המיסה הלטינית הישנה, שמאשימה את היהודים ברצח ישו

(6:49 דק')