BETA

11.05.2007

01:07

עודכן:

הנקודה היהודית בנסיכות בחריין

סיפורה של הקהילה היהודית בבחריין, שמנתה בשנת 1948 600 בני אדם והיום - 30. איברהים נונו, יהודי חבר הפרלמנט הבחרייני לשעבר, אמר לרשת חדשות ערבית כי "הקהילה היהודית נהנית מחופש דת"

(1:06 דק")

סיפורה של הקהילה היהודית בבחריין, המונה סך הכול 30 בני אדם. בשנת 1948 היא מנתה 600 בני אדם, שהגיעו מהשכנה הצפונית עיראק.

בני הקהילה היהודית של בחריין מעורבים בעסקים ואחד מהם אף מונה לשר בממשלה הבחריינית, אך ויתר על המשרה. הקהילה הקטנה משגשגת בזכות ההגנה שמעניקה להם הממשל.

בן הקהילה היהודית, ומי שהיה בעבר חבר בפרלמנט הבחרייני, איברהים נונו, אמר לרשת חדשות ערבית כי "הקהילה היהודית נהנית מחופש דת. זה מעוגן בחוק והמשפחות היהודיות מתפללות בבתיהן". הסיבה לכך שהיהודים מתפללים בבתיהם היא מכיוון שבית הכנסת של הקהילה נשרף בשנת 1948.