BETA

29.01.2007

22:07

עודכן:

ההיסטוריה חוזרת

גדול המזרחנים, פרופ' ברנרד לואיס, הרצה באוניברסיטת תל אביב על הסלמת האלימות בעולם האיסלאמי, ועל ההגירה לאירופה כניסיון נוסף להשתלטות

פרופ' ברנארד לואיס, ממובילי המזרחנות האקדמית בעולם, הרצה באוניברסיטת תל אביב על המתח בין הסונים והשיעים. לטענתו, האיסלאם הלך והקצין, וחלק ממנו רכש או ירכוש, נשק להשמדה המונית. לדבריו, ההגירה המוסלמית לאירופה מעידה על כך שאנו עומדים בפני ניסיון שלישי של עולם האיסלאם לחדור לאירופה ולהשתלט עליה, על אף שנהדף בניסיונותיו הקודמים.

(3:38 דק')