מושחתים נמאסתם

אזרחי מצרים מעיזים ויוצאים לרחובות כדי להפגין נגד השחיתות בממשל

(4:31)