קרובים רחוקים

השיחות בין החמאס לפתח קרסו - אבל סוריה ועיראק מתקרבות

(3:52)