BETA

13.11.2006

23:13

עודכן:

גילויים נוספים בפרשת פולארד

לוכדיו של המרגל היהודי פולארד היו משוכנעים שהוא העביר מידע גם לאוסטרליה ופקיסטן, ולא ידעו בעבור מי הוא ריגל עד הרגע האחרון