BETA

05.06.2017

21:01

תחקיר "אנליסט": העסקנים שגוזרים 40% מתמיכת המדינה בעמותות

חיים גנסיה, עסקן מאלעד וחבר מפלגה בש"ס, החתים את הפועל ראשל"צ בכדוריד על חוזה לפיו יקבל 5% מכל תמיכה כספית שישיג להם. הוא גם חיבר אותם לגיסו, שכבר קיבל 35% בחוזה. ביהמ"ש קבע שההסכם אינו חוקי, אבל לא ברור כמה חוזים כאלה קיימים. אלו המאכערים שגוזרים קופון על כספי המיסים שלכם

חלקים גדולים בחברה האזרחית ממומנים על ידי עמותות חיצוניות, שמקבלות מהמדינה תשלום כדי להפעיל שירותים בעצמן. "תחקיר המגזין הכלכלי "אנליסט" מראה כיצד רואי חשבון, או סתם עסקנים, סייעו לעמותות לקבל תקציבים ממשרדי הממשלה - בתמורה לעמלות שהגיעו עד ל-40% מהכסף של כולנו.

 

הפועל ראשון לציון בכדוריד פנתה לחיים גנסיה, עסקן מאלעד שהתמודד על מקום בכנסת מטעם תנועת ש"ס. הוא החתים את המועדון על הסכם לפיו 5% מכל סכום שהמדינה תעביר למועדון יועברו לכיסו. המאעכר גם חיבר את אנשי הכדוריד עם רואה החשבון יוסף זוהר, שהוא גם במקרה גיסו, שחתם מול המועדון על הסכם דרקוני לפיו שכרו יעמוד על 35% מסך כל התמיכות. ביחד הרוויחו השניים 40% מכספי המיסים שהועברו לעמותה.

 

לא מדובר באירוע בודד, גם בחסידות "צנז" של המגזר החרדי חתמו על חוזה מל זוהר, שהוריד לטמיון 40 אחוזים מהקצבות המדינה למוסד התורני. "ההסכם מול זוהר אני חושב 30%", אמר גורם בחסידות לתחקירן "אנליסט", "ולחיים 10% בתור תיווך".

 

מתווך העמותות, גנסיה, חשף את השיטה של הצמד בטעות כשתבע את מועדון הכדוריד בראשל"צ על הסירוב לשלם לו חלק מהעמלות. בפסק דין שראוי לציון קבע השופט אמיר לוקשינסקי כי ההסכם נגוע באי-חוקיות מובהקת - בכריתתו, תוכנו ומטרתו.

 

"כספי תמיכה ממשלתית אינם מושא לשיתוף פעולה עסקי של עמותה עם צד ג', אלא למימוש המטרה הציבורית שלשמה ניתנה התמיכה - ורק לשם מטרה זו", כתב השופט בפסק הדין, ופסל את ההסכם.

 

התחקיר חשף באיזו קלות כספי הציבור, שנועדו לתמוך בעמותות חיוניות, מתגלגלים בחלקם הגדול לעסקנים שגוזרים קופון. לא ברור כמה תמיכות השיטה הזו הצליחה לשנורר מהממסד, כן ברור מי שילם את החשבון לגוזרי הקופון מאלעד - הציבור כולו.

 

 

יוסף זוהר, רואה חשבון שהרוויח אחוזים מתמיכת המדינה בעמותות
 

יוסף זוהר, רואה חשבון שהרוויח אחוזים מתמיכת המדינה בעמותות(חדשות 10)

 

תגובת חיים גנסיה: "ניתן ללמוד כי ההסכמים עם העמותה, לדעת ביהמ"ש, אינם חוקיים לכאורה. אילו הייתי מבין לאן חותר כבוד השופט, הייתי משיב בפירוט וגם פסק הדין היה משתנה. נכונים הדברים שצוינו בכתב התביעה אודות פעילותו של רו"ח זוהר, לרבות העמלה של 30%, ואולם בהמשך שינה המשרד את את אופן פעילותו לתשלום על בסיס שעות עבודה בלבד".


תגובת רו"ח יוסף זוהר: "מדובר בעובדות ישנות משנת 2009. ההסכמים שהצגתם לא נערכו על ידי משרדנו, אלא במשרד אחר שבו רואה החשבון יוסף זוהר עבד כשכיר. משרדנו, המתנהל כחוק, זוכה לאמון רב בקרב עשרות לקוחות - וכל ניסיון לשרבב את שמנו יחשוף את המפרסמים לתביעת דיבה".


תגובת משרד המשפטים: "האמור בפניה לא מוכר לרשם העמותות. מכל מקום, לאור העובדה שמדובר בהתנהלות הקשורה בכספי תמיכות, מוצע לקבל את עמדת החשב הכללי, האמון על נושא תמיכות המדינה בעמותות, ועל הפיקוח על השימוש בהן".