BETA

30.01.2017

21:53

עודכן:

בצל השביתה: בתקופת ברקת שולש מספר הבכירים בעיריית י-ם

כמויות אשפה עצומות לאורך תוואי הרכבת הקלה – זה המראה שנגלה לעיניהם של תושבי הבירה היום • נתוני משרד האוצר מראים כי בתקופתו של ראש העירייה המכהן גדל מספר הבכירים המועסקים שם, וכן הצטברו עודפים בסך עשרות מיליוני שקלים – שלא נוצלו