BETA

17.03.2017

00:33

קניון לכל פועל: האם יש מקום לכל הקניונים בישראל?

אם נדמה שכמעט בכל פינת רחוב צמח לאחרונה קניון, אתם לא טועים - וזו רק ההתחלה. האם יש הצדקה כלכלית לכל הקניונים החדשים ועד כמה מחירי המוצרים מממנים את הבנייה החדשה? • וגם: ביקור בקניון בהקמה שעתיד להיות המפואר בישראל