BETA

19.10.2016

22:34

עודכן:

בכירי משרד המשפטים יגישו בקשה לדחיית פינוי עמונה בחצי שנה

אחרי הריב על הקרדיט בין נתניהו לבנט מי החליט על דחיית פינוי עמונה, הפרקליטות צריכה להגיש את הבקשה לבג"ץ. בישיבה שהתקיימה היום בנושא נטען שאין עילה להתנגד לבקשת הדחייה אבל הסבירות היא שהדחייה לא תתקבל. הבעיה: לחפש הנמקות לדחות את הפינוי