BETA

23.08.2016

01:41

חרדים יגישו תלונה נגד המשטרה על שימוש בכוח מופרז בהפגנה למען סרבן גיוס

למה פעלה אתמול המשטרה בכוח מופרז לפיזור הפגנת חרדים בירושלים? לידי חדשות 10 הגיע תיעוד מההפגנה שממנו עולה כי למרות שהחרדים אכן תקפו את השוטרים - התגובה כלפיהם הייתה כנראה מוגזמת. המשטרה טוענת כי מדובר בהפגנה בתגובה למעצר של סרבן גיוס, שהייתה לא חוקית. החרדים יגישו תלונה