BETA

23.08.2016

00:35

מדוע חייבים קרבנות פגיעה מינית לבצע בדיקה כפולה?

חקירות של נפגעי עבירות מין חייבת להיעשות על ידי רופאים משפטיים, אלא שלאחרונה מדובר לא בבדיקה אחת אלא בבדיקה שמתבצעת פעמיים. הסיבה: גורמי אכיפת החוק מסרבים לקבל את חוות הדעת הרפואיות, ושולחים את הקרבנות לבצע שוב את הבדיקה