BETA

27.02.2017

23:32

עדיין בלי תקווה: עובדים לשעבר בחברה למימוש זכויות רפואיות מסבירים איך עבדה השיטה

"ברקוד": בעבור רבים הפנייה לעזרת המוסד הביטוח הלאומי עשויה להיות מאיימת - כך צמחו חברות תיווך למימוש זכויות רפואיות. אחת מהן, "תקווה" עמדה במרכז תחקיר ברקוד לפני כשבועיים. היום נחשפות עדויות של עובדים לשעבר בחברה, ללא ניסיון רפואי או מקצועי בתחום – "לומדים הכל מגוגל"

תגובת החברה "תקווה": החברה תחדד את נהליה עם הנציגים להקפיד להציג את עצמם אך ורק כ"יועצי מימוש זכויות". ולוודא שהלקוח מבדיל בינם ובין יועצים רפואיים נותני התעודה הרפואית. החברה לוקחת אך ורק מקרים שיש בהן קייס ברור ומובהק לצורך מימוש זכויות הלקוח.  החברה שיפרה את מערך שירות הלקוחות, הכפילה את כוח האדם במערך זה ותשפר אותו עוד יותר.

 

אין לחברת "תקווה" כל קשר לאתר "לוטודיל", אחד מבעלי החברות המניות בחברת "תקווה" הוא בעל מניות פסיבי לחלוטין באתר הנ"ל. הגברת דליה וולפשטיין פוטרה מהחברה ביולי 2015. מדובר בעובדת שמעלה באמון. יותר מ-1,00 משפחות זכו למימוש זכויותיהן בעשרות מיליוני שקלים ע"י החברה כאשר רובם ככולם לקוחות מרוצים.

 

 

לכתבות נוספות בנושא "מרכז תקווה":

בלי תקווה: כך מנצלת חברה למימוש זכויות רפואיות אזרחים ברגעי חולשה


בעקבות חשיפת "ברקוד": חקירה נגד חברת "תקווה" למימוש זכויות רפואיות