BETA

הבנקים לא מלווים כסף לקבלנים – הפרויקטים בשטח מתעכבים ומתייקרים

המשבר בשוק הנדל"ן: בזמן שהמדינה מציבה יעדים שאפתניים לבניית עשרות אלפי יחידות דירות כדי לנסות ולרסן את עליית המחירים בשוק, היא גם מגבילה את הבנקים בנתינת הלוואות לקבלנים הזקוקים להן לבניית פרויקטים בשטח, ובינתיים אלה מתעכבים ומתייקרים