BETA

כך צפוי להיראות הפתרון לפקקים בכניסות לתל אביב

בסוף השנה הבאה צפויות להתחיל בתל אביב העבודות על פרויקט הנתיבים המהירים לעיר הגדולה ובצמוד להם חניוני חנה וסע בהם אפשר יהיה להשאיר את המכונית ולעלות על הסעות במסלולים נטולי רמזורים ועומסי תנועה. הצפי: בעוד שש שנים הפקקים בכניסה לעיר יהיו נחלת העבר