BETA

10.04.2016

00:21

שר הביטחון במרכז הסערה – וזוכה לחיזוקים גם מהאופוזיציה

אחרי המתקפה הקשה שספג מחברי מרכז הליכוד, שקראו לחיסולו הפוליטי, משה יעלון זוכה לתמיכה דווקא מהאופוזיציה. הח"כ יאיר לפיד אמר היום: "זו התקפה מכוערת ואלימה על שר הביטחון. יש מאבק במדינת ישראל בין אנשים מתונים לאנשים מופרעים שמקלקלים את חיינו"