BETA

08.04.2016

02:41

עודכן:

גם בקמפוסים האמריקניים היוקרתיים ביותר מעוניינים להחרים את ישראל

החל משבוע הבא תשודר סדרת הכתבות "חרם" של עמרי מניב, בה נראה כי אין כמעט קמפוסים בארצות הברית בו אין לפחות סטודנט אחד הדורש להחרים את ישראל, גם בקמפוסים היוקרתיים ביותר. מדוע גם אוונגליסטים וגם חברי הקהילה האפרו-אמריקנית מוצאים את עצמם מזדהים דווקא עם הפלסטינים?