BETA

04.02.2016

00:18

איומים על חייו של "איש הקש" מתחקיר המקור על אדמות המריבה

אתמול שודר בָּתוכנית "המקור" תחקיר על הדרך שבה זויפו עסקאות רכישת קרקע במאחזים הרגישים ביותר בשטחים. בתחקיר הושמעה עדותו של איש קש באותן עסקאות, שחשף איך הדברים מתנהלים. היום מתברר מה עבר אותו "אכרם": אלמונים שברו את דלת בית הוריו. בינתיים, שורה של חברי כנסת תבעו את העמקת החקירה בנושא