BETA

פרשנות: מי אתם, מועמדי המפלגה הרפובליקנית לנשיאות ארצות הברית?

שישה מועמדים בכירים כבר הכריזו על התמודדותם לנשיאות ארצות הברית, והרשימה רק הולכת ומתארכת. כיום מבקר בארץ סקוט ווקר, מושל וויסקונסין ואחד המועמדים המובילים לזכות בהובלת המפלגה הרפובליקנית. כיצד נראית מפת המתמודדים, שנה וחצי לפני?