BETA

22.04.2015

00:35

מסרטן או לא? במשרד הבריאות טוענים: "זו רק פרשנות לנתונים"

האם ילדי חיפה לוקים בסרטן בגלל התעשייה במפרץ? רק לפני שבוע הקפיץ משרד הבריאות מדינה שלמה כשהודיע על קשר ישיר בין תחלואת ילדים בסרטן בחיפה ובמפרץ חיפה לבין זיהום האוויר. אך היום, משרד הבריאות חזר בו מההודעה הדרמטית. אז היכן מסתתרת האמת בכל ההודעות המבלבלות?