BETA

30.01.2015

20:47

עודכן:

אלי אוחנה, באיזה סרט אתה חי? דעה

אלי אוחנה טען בהודעת הפרישה שלו בטרם עת מהפוליטיקה, שרצה להגן על משפחתו. הוא לא היחיד שרצה שריון ברשימה וגם שריון משאלות קשות. ברך קרא מציג את עצותיו לכוכב הבא שרוצה להיכנס לפוליטיקה