BETA

05.11.2014

01:37

עודכן:

מח"ש בניגוד לעמדת המדינה: לחקור טענות הרב פינטו נגד ברכה

למרות סירוב הפרקליטות לבדוק את טענת הרב פינטו כי שילם במשך תקופה ארוכה לתת ניצב אפרים ברכה, במחלקה לחקירות שוטרים חושבים אחרת. במחלקה מתנגדים לעמדת המדינה ומאמינים: יש לחקור הטענות נגד ברכה. האחרון צוטט כאומר: "אם הייתי מקבל כסף מהרב לא הייתי מעלה על דעתי להקליט אותו"