BETA

09.08.2014

23:09

עודכן:

האם הלוחמים ששובחו לאורך המבצע מייצגים את הדור הצעיר והמפונק?

רבות דובר על כך שהדור הצעיר, אותם ילידי שנות ה-90, מנותק ומפונק, אלה הם גם החיילים צעירים שהשתתפו במבצע "צוק איתן". לאורך המבצע הלוחמים שובחו על ידי המפקדים הבכירים על תפקודם בתנאי לחימה קשים במיוחד. יצאנו לבדוק עם החיילים עצמם - האם הם באמת מפונקים?