BETA

28.03.2014

01:48

בצה"ל כבר מתרגלים את האפשרות שהמלחמה הבאה תתקיים בגבול סוריה

אלו הם שוב ימים מתוחים בגבול הצפוני, ועל רקע האיומים המרובים מתרגל צה"ל את פעולותיו במקרה של אזעקת אמת. הפעם, כך מבטיחים המפקדים, בתיאום מלא של כוחות האוויר והיבשה ותוך נכונות לשמור על שלוות תושבי הצפון בכל מחיר. " אחרי שנסיים כאן, אף אחד כבר לא ירצה להתעסק אתנו", אומר אחד המפקדים

אלו הם שוב ימים מתוחים בצפון. תקיפת חיל האוויר על שיירת נשק גרמה לחסן נסראללה, דובר ארגון חיזבאללה, להבטיח נקמה. מאז, רצף של תקריות קוטע את שלוות התושבים בגבולות הצפוניים. לפני כמה שבועות זוהתה, לדוגמה, חולייה שכנראה התכוונה להטמין מטען.

 

(4:38 דקות)

חדשות10 נלוו לתרגיל השריון הגדול בגבול סוריה, ונכחו כיצד מתארגן הצבא לאפשרות של מלחמה מלאה בגבול הצפוני. בראש ובראשונה, ומטבע הדברים, מה שבולט לעין הוא החיכוך של רעש התותחים עם המוסיקה השונה בתכלית שיתכן וניתן לשמוע מצדו השני של הגבול.


תרגיל המלחמה הגדול התרחש בימים האחרונים, וכלל כוחות צה"ל מהיבשה ומהאוויר כאחד. מפקד חטיבת 188 הבטיח לעשות במסגרתו פעולה "מספיק משמעותית" כדי שבמקביל לא תהיה גם שום פגיעה בתושבי הצפון.

 

כתוצאה מכך, מעריך מפקד גבול 71 שלאויב יהיה קשה למדי לפעול, שלא לדבר על להטיל אימתו על תושבי ישראל כבעבר. מפקד גדוד הנדסה 605 מסביר בפשטות כי אחרי תרגיל כזה "אף אחד כבר לא ירצה להתעסק אתנו".