BETA

28.02.2014

21:58

התקדמות נוספת מול זקן: ייתכן שתעיד במשטרה כבר בשבוע הבא

בפרקליטות הולכת ומתגבשת ההבנה שלא יוכלו לוותר על עדות אשת סודו של אהוד אולמרט, והצדדים ממשיכים לנהל משא ומתן אינטנסיבי. לא מן הנמנע שבשבוע הבא תמסור זקן את גרסתה במשטרה, כחלק מהשלב הראשון בהסכם המתגבש. האם בית המשפט יאשר זאת?

התקדמות נוספת חלה היום (שישי) במשא ומתן בין פרקליטיה של שולה זקן לבין אנשי הפרקליטות, סביב הסכם אפשרי שיהפוך את מזכירתו לשעבר של אהוד אולמרט לעדת מדינה נגדו. את רצינות המגעים ניתן להבין מעצם העובדה שהם התנהלו ביום שישי, ולא מן הנמנע שכבר בשבוע הבא תמסור זקן עדות במשטרה במסגרת שלבו הראשון של ההסדר הנרקם.

 

כפי שפורסם אתמול בחדשות10, זקן עצמה כבר איננה מתנגדת נחרצות לרצות עונש מאסר, מה ש"ימתיק את הגלולה" מבחינת הפרקליטות. שם, יתקשו להשלים עם עונש שיסתכם בעבודות שירות בלבד, ביחס לעבירות בהן היא הורשעה.


בשלב הראשון, הפרקליטות תבצע מהלך לא מחייב שבמסגרתו זקן אמורה להעיד במשטרה, מהלך שכאמור, ייתכן שיקרה כבר בשבוע הבא. לאחר מכן יוכלו לבחון שם טוב יותר אם גרסתה תוכל לשמש בבית המשפט, ובכפוף לכך יוחלט סופית אם לחתום על ההסדר. כך או כך, הוא צפוי לכלול עונש מאסר כלשהו, גם אם מינורי.


המכשול מבחינת הפרקליטות יהיה השגת האישור מהשופט, דוד רוזן. בימים האחרונים גברה מאוד ההבנה בפרקליטות לפיה זקן היא בגדר של "עדת זהב", כזו ששנים שמרה על שתיקה, ולכן אין כוונה לסגור בפניה את הדלת כשהיא מעוניינת להשמיע את גרסתה.

 

כזכור, השבוע נודע כי פרקליטות המדינה מנהלת משא ומתן עם זקן, בדבר הפיכתה לעדת מדינה נגד ראש הממשלה לשעבר במשפטי הולילנד וראשונטורס. זקן התירה בימים האחרונים נדר שנדרה לאביה המנוח, כאשר היה על ערש דווי, ולפיו לא תעיד נגד הבוס שהיווה עבורה, במשך שנים רבות, מעין אבא שני. לשם כך היא ביצעה טקס בבית כנסת, בנוכחות רב. זקן, כזכור, נפגעה מכך שאולמרט הציג אותה כמושחתת, ובימים האחרונים אמר נציגה בבית המשפט כי "את כל מה שהיא למדה, היא למדה ממנו".