BETA

29.10.2013

21:59

עודכן:

בתוך בית הספר: ביטוח לאומי עקב אחר נכה

ד' היא נכה 80% שביקשה לקבל רכב שייקל עליה. בביטוח הלאומי החליטו לשלוח חוקר שיברר את מצבה - והוא החליט לעשות זאת בין כתלי התיכון בו היא לומדת, ולטענתה אף נכנס אחריה לשירותים. הוא עזב רק אחרי שהנהלת בית הספר גילתה את נוכחותו. "שברו אותי", אומרת ד'. הביטוח הלאומי: "החוקר פעל בהתאם לסמכויותיו"

היה זה בוקר שגרתי עבור ד', נערה בעלת 80% נכות. היא הגיעה לעוד יום לימודים בבית ספר התיכון בתל אביב בו היא לומדת, מבלי שהיא יודעת שבעקבותיה נמצא חוקר של הביטוח הלאומי שנשלח לבחון האם היא עומדת בדרישות בקשתה לרכב. במהלך היום תועדה הצעירה, לטענתה גם בעת שהלכה לשירותים.

 

"רציתי לקבל מהוועדה את סוג הרכב שיקל עליי כדי שאותו רכב ייתן לי יותר עצמאות", מגוללת ד'. לאור בקשתה, נשלח חוקר הביטוח הלאומי לבחון את מצבה ונכנס לתוך בית הספר בטענה שקבע פגישה במזכירות. במשך דקות ארוכות מסתובב, עוקב אחריה, מצלם תלמידים, מורים ועוקב אחריה לשירותים. "הוא צילם אותי ברגע הכי אינטימי שלי, דברים הכי אישיים שלי, ואנשים רואים את זה בוועדה", מתארת ד'.

 

החוקר אף ניגש לד' ופותח איתה בשיחה. "עמד שם ליד הדלת של המזכירות הראשית. 'שלום, איך קוראים לך?' אז אמרתי לו.. אני עניתי", היא מספרת. בעקבות התיעוד בקשתה נדחתה, אבל פרט להתמודדות עם נכותה, היא צריכה להתמודד גם עם ההשפלה. "המוסד לביטוח לאומי לא בוחל בכלום על מנת להוכיח מה? שאין מדובר בילדה נכה? האם אין דרך אחרת לבדוק אם היא באמת נכה או לא?", תוהה עו"ד יניב בר-נור, יו"ר ועדה לביטוח לאומי בלשכת עורכי הדין.

 

למרות הכל, ד' מבהירה כי היא נחושה לקבל את שלטענתה מגיע לה. "שברו אותי ונשברתי, אבל אני אמשיך להילחם", היא אומרת. "אני רוצה את כל מה שמגיע לי. עד כמה שהם יהיו רעים והם יהיו קשוחים, אני אהיה יותר רעה".

 

ממשרד החינוך נמסר: "מנהלת בית הספר גילתה שחוקר מטעם המוסד לביטוח לאומי נכנס לבית הספר כשהוא מתחזה לעובד עירייה. המנהלת יצרה קשר עם מנהל היחידה בביטוח הלאומי ודרשה שהדבר לא יקרה בשנית".

 

מהביטוח הלאומי נמסר: "הצילום נערך על ידי חוקרי הביטוח הלאומי במסגרת סמכותם החוקית. הדיסק אינו מיועד לפרסום אלא מוצג אך ורק לפני חברי הוועדה".