BETA

04.10.2013

00:12

עודכן:

תחקיר חדשות 10: בתי הספר מתעלמים מההנחיות וחושפים את התלמידים לקרינה

בכיתות לימוד רבות מותקנת רשת WiFi, אולם מחקרים קבעו שילדים רגישים במיוחד לקרינה הנפלטת ממנה. "זה גורם לפגיעות בעצבים, בכלי הדם, בדנ"א, זה גורם למוטציות", הסביר מומחה לנושא. למשרד החינוך יש הנחיות ברורות בנושא, אולם בבתי הספר מעדיפים לחסוף כסף, על חשבון בריאות התלמידים

האופנה החדשה בבתי הספר בשנים האחרונות היא כיתות חכמות: מחשב נייד או טאבלט לכל ילד, עם חיבור ישיר למורה דרך הרשת האלחוטית. אלא שהחיבור לאינטרנט מפיץ קרינה, ובתי הספר מתעלמים בשיטתיות מהנחיות משרד החינוך בנושא.

 

"כל המחקרים בעולם מצביעים, ועל זה אין מחלוקת, שילדים היא אוכלוסייה שרגישה במיוחד לקרינה הזאת", טען ד"ר מיכאל בך, שהגיש בג"ץ נגד רשתות אלחוטיות בבתי הספר. "זה גורם לפגיעות בעצבים, בכלי הדם, בדנ"א, זה גורם למוטציות", הסביר זמיר שליט"א, יועץ במפגעים אלקטרומגנטיים.

 

(4:41 דקות)

 

משרד החינוך פרסם בשנתיים האחרונות שלושה חוזרי מנכ"ל, בהם הנחיות לבתי הספר כיצד לבצע את המעבר לחינוך ממוחשב. החוזר האחרון, שפורסם בחודש יולי, מורה לבתי הספר להעדיף רשת אינטרנט חוטית על פני זו האלחוטית. במקרים בהם התקנת רשת חוטית גורמת למפגע בטיחותי - יכול בית הספר להתקין רשת אלחוטית, בפיקוח.

 

אלא שבשטח נראה שלא מכירים את ההנחיות. באחת הערים הגדולות במרכז הארץ לא ידעו כלל על מה אנחנו מדברים. "משרד החינוך לא טרח אפילו ליידע אותנו בתחום הזה", טען האחראי על הבטיחות בעירייה. "אני חושב שצריך לפנות אליהם ולבקש מהם הנחיות ברורות איך לבדוק, מה לבדוק. יכול להיות שזה אפילו מעבר ליכולות שלי לבדוק את זה".

 

גם מי שמכיר, מסתבר, לא ממש לוקח את ההנחיות ברצינות. "זה לא אורים ותומים, זה לא ספר תנ"ך של אף אחד", התנער הממונה על התקשוב באותה עירייה.

משרד החינוך: "נקבעו מגבלות כדי למזער את החשיפה לקרינה"

חשוב להדגיש: רשתות אינטרנט אלחוטיות קיימות כיום כמעט בכל מקום. בבית, במקום העבודה, אפילו במרחבים פתוחים. אבל ההבנה שהשפעת הקרינה על ילדים מסוכנת יותר גדלה בשנים האחרונות: באיחוד האירופי הכירו בסכנות הטמונות בשימוש ב-wifi והחליטו להגביל את בו. בקנדה ממליצים להימנע ממנו לחלוטין. בישראל כנראה שמעדיפים את הפתרון הזול.

 

בעתירה שהוגשה לפני מספר חודשים לבג"ץ דורשים מספר ארגוני הורים וסביבה לעצור את פריסת הרשתות האלחוטיות בבתי הספר. בג"ץ ימשיך לדון בעתירה אבל דבר אחד ברור: בדרך לחינוך העתיד, כדאי לעצור לרגע ולשאול איך עושים את זה בטוח.

 

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "המשרד פרסם הנחיות לבתי הספר שלפיהן עדיף להשתמש ברשת חוטית באופן שלא ייצור מפגע בטיחותי הנובע מהתקנתה ומהשימוש בה. בעת התקנת רשתות אלחוטיות, נקבעו מגבלות נוספות כדי למזער את החשיפה לקרינה. הנושא מצוי בימים אלה בדיונים בבית המשפט.