BETA

22.04.2013

00:08

פרסום ראשון: אטיאס התערב בהחלטות מקרקעי ישראל לטובת חרדים

דוח של מבקר המדינה חושף כי שר הבינוי והשיכון לשעבר התערב בפרויקטים של מנהל מקרקעי ישראל, בניגוד לנהוג במשך שנים רבות. רק בשנת 2011 מדובר בכ-50 מקרים. בין היתר הוא גרם להסבת פרויקט לזוגות מבוססים בלוד לכזה המיועד למגזר החרדי. אטיאס למבקר: "זה חלק מתפקידי"

(2:23 דקות)

דוח חמור של מבקר המדינה שעומד להתפרסם בקרוב מציג ביקורת חריפה על שר השיכון לשעבר אריאל אטיאס מש"ס. על פי הדוח, אטיאס התערב לכאורה בהחלטות מינהל מקרקעי ישראל לטובת הציבור החרדי. שר הבינוי והשיכון מכהן גם כיושב ראש מנהל מקרקעי ישראל, אבל אסור לו לפי פרשנות ברורה של מבקר המדינה, שהייתה נהוגה במשך שנים, להתעסק בעניינים פרטניים.

 

המשמעות היא שלשר אסור להתעסק בבקשות של גופים או אנשים פרטיים, אבל לפי הדוח אטיאס עשה זאת הרבה מאד. רק בשנת 2011 מדובר בכ-50 מקרים ובדוח מפורטים מקרים שהתרחשו גם ב-2012. הדוח מעלה שתי נקודות עיקריות הראשונה היא שההתערבות גורמת נזק כלכלי למדינה בכל מיני פרויקטים. הנקודה השנייה היא שהשר אטיאס דואג באופן לא מפתיע בעיקר לציבור החרדי.

 

דוגמה אחת להתערבות של אטיאס בעבודת המנהל ניתן למצוא בפרויקט "אחיסמך" בלוד. התכנון המקורי היה לבנות שם 3,000 יחידות דיור לאוכלוסייה מבוססת כדי למשוך אותה לעיר. אבל אז התערב השר אטיאס ונפגש עשרות פעמים עם אנשי המנהל, באופן שאינו מתועד כלל. התוצאה היא שפרויקט "אחיסמך" הוסב כולו לאוכלוסייה החרדית.

דוגמה נוספת היא בשיווק קרקעות במתחם "נחלים" בפתח תקווה. התכנון המקורי היה לבנות 1,200 יחידות דיור במקום. השר אטיאס התערב ויחד עם עיריית פתח תקווה הוא קידם תכנית חדשה, בניגוד לעמדת הדרגים המקצועיים במנהל מקרקעי ישראל, והתוצאה היא שהפרויקט הותאם לאוכלוסייה בעלת צביון דתי ומספר היחידות קטן, מה שגרם נזק לקופת המנהל.

 

בשיחה שניהל אטיאס לפני כמה שבועות עם מבקר המדינה, הוא אמר שכך הוא רואה את תפקידו כיושב ראש המנהל, ואם הוא לא עוסק בבקשות פרטיות הוא רואה עצמו כמי שלא עושה את תפקידו.