BETA

26.02.2013

23:44

עודכן:

מרים בחרה לתרום את גופתה למדע, בחברה קדישא סרבו לקבור אותה

כשמרים פומפינסקי מתה, משפחתה ביקשה לקבור אותה לצד בעלה, בחלקת לוחמי האצ"ל בנתניה. לאחר שהאוניברסיטה הודיעה כי סיימה את עבודת המחקר על הגופה, חברה קדישא לא הסכימה לקבור אותה. "כל הסבלנות והאדיבות נעלמו כלא היו והרב התחיל לנזוף בי", סיפר הבן. בעקבות פניית חדשות 10, הודיעו במשרד לענייני דת: "ניתן להביא את שרידי הגופה לקבורה"

(03:07 דקות)

זה שלושה שבועות שמשפחתה של מרים פומפינסקי ז"ל ממתינה להבאתה לקבורה. מרים הייתה נשואה לאורי, לוחםהאצ"ל שקבור בחלקת לוחמי האצ"ל בבית העלמין בנתניה. באופן טבעי, ביקשו בני המשפחה לקבור את יקירתם לצד בעלה.

 

לפני כן, מילאה המשפחה את צוואתה ותרמה את גופתה לטובת מחקר מדעי, שנמשך כשנה. "לאחר שהודיעו לנו מהאוניברסיטה שהם גמרו את עבודת המחקר, התחלנו לעשות את כל התיאומים הנדרשים כדי להביא את אמא לקבורה", סיפר זאב פלד, בנה של מרים.

 

הסיפור קיבל תפנית לא צפויה, לדבריו, "לאחר שרב בשם דב מחברה קדישא בנתניה שמע שאמא תרמה את גופתה למדע. הוא לא הסכים לקבור אותה, בשום פנים ואופן. כל האמפתיה, הסבלנות והאדיבות נעלמו כלא היו. הוא התחיל לנזוף בי".

 

הרב דוד סתיו, המועמד לתפקיד הרב הראשי לישראל, פסל את התגובה הזו מכל וכל. "לא אמורה להיות כל בעיה בקבורת אדם שתרם את גופו למדע", הסביר רבה של העיר שוהם. "לא נותנים לאדם שתרם את גופו למדע מעמד שונה מכל אדם אחר שעשה פעולה שלא מוסכמת על ההלכה".

בחברה קדישא טענו כי ערכו בירור ממנו עלה שהמנוחה לא עומדת בקריטריונים של ברית יוצאי האצ"ל ולכן לא יוכלו לאשר את קבורתה בחלקה. לא ברור על אילו קריטריונים מדובר, וממילא בחלקה ניתן לראות בני זוג הקבורים זה לצד זה, ולא נצפתה בעיית מקום. אגב, לידי חדשות 10 הגיע אישור מברית יוצאי האצ"ל, בו פנו בבקשה לסדר מקום קבורה עבור מרים, בסמוך לבעלה.

 

בעקבות הפרסום בחדשות 10, נמסר מהמשרד לענייני דת, שאחראי על חברה קדישא: "לפי הידוע במשרד, החברה קדישא חיכתה לאישור הממונה על חלקת האצ"ל בבית העלמין. משניתן האישור, הודיעה החברה למשפחה שהם יכולים להביא את שרידי הגופה לקבורה". למרות האמור, והעובדה שאישור זה נמצא בידי החברה כבר שבועיים, המשפחה לא קיבלה הודעה רשמית על כך שתוכל להביא את מרים למנוחת עולמים.