BETA

04.11.2010

01:09

בנק ישראל: מחירי הדירות להשכרה יעלו ב-8%

תחזית קודרת למה שצפוי לקרות בשוק הנדל"ן, למרות תקנות המשכנתא החדשות והבטחות משרד האוצר. מחירי הדירות ימשיכו לעלות בשיעורים חדים בשל המחסור בקרקעות. בנוסף, קצב התייקרות מחירי הדירות ושכר הדירה בשנה הקרובה יהיה גבוה יותר מזה שראינו בשנה החולפת

(1:49 דקות)