BETA

06.02.2014

22:13

"ניסה טיטוס, ניסה אנטיוכוס, לא יצליחו לפידוס ובנטוס!"

ההפגנות נגד הגיוס הן תוצאה של מאבק פנים-חרדי, בין הציבור הרחב יותר המונהג על ידי הרב שטיינמן, לבין הזרם הליטאי קיצוני המונהג על ידי הרב אויערבך. מכיוון שהחוק החדש מיטיב עם החרדים, כנראה שמה שגרם היום לעימותים הוא משהו עמוק יותר, הנובע מהקרע בין המפגינים למדינה

לאחר שהתפזר העשן מהגל הראשון של הפגנות החרדים בעקבות פסיקת בג"ץ בעניין תקצוב הישיבות, אפשר להבחין כי המפגינים מגיעים מזרם מאוד ספציפי. לא פחות מאשר בין המפגינים למשטרה, מדובר כאן על עימות פנים-חרדי.

 

(5:35 דקות)

 

בצד אחד עומד יורשו של הרב אלישיב, הרב שטיינמן, המייצג את הזרם הרחב יותר. מנהיגי המפלגות החרדיות וחברי הכנסת, למשל, לא השתתפו בהפגנות. בצד השני נמצאת קבוצה חשובה בציבור הליטאי, המונהגת על ידי הרב אויערבך - והחותרת לעימות עם הישראליות.

 

הרב דוד זיכרמן, ממנהיגי הפלג הליטאי הקיצוני, קרא היום בהפגנה לראשי המדינה "שלטון הרשע הלבן", כאשר לב"ן הוא ראשי תיבות של לפיד, בנט ונתניהו: "ניסו מלפניכם ולא הצליחו. ניסה טיטוס, ניסה אנטיוכוס, לא יצליחו לפידוס ובנטוס! לא יצליחו!".

 

ההפגנה יצאה לפועל על בסיס מעצר של בחור ישיבה שלא התייצב לצו ראשון, כאשר הנוהל על פי החוק החדש הוא שמי שמתייצב, משוחרר. היום נעצרו עוד שלושה חרדים באותו המצב, ולכן המאבק עשוי להימשך לתוך השבוע הבא. החוק החדש, שדווקא טוב לחרדים והולך לקראתם, מעיד שיש משהו מעבר, שמחזיק את המאבק החרדי-ישראלי הזה.