BETA

12.11.2013

22:48

עודכן:

המוסד בפני סגירה, מי יטפל בחוסים העיוורים?

"קרן אור" הפועל בירושלים הוא המוסד היחיד שמטפל בבעלי נכויות שונות שהם גם עיוורים. בעקבות ירידה משמעותית בתרומות, הוא ניצב בפני סכנת סגירה כבר בחודשיים הקרובים, והוריהם של החוסים חוששים מאוד לעתידם: "זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לילדים האלה". במשרד הרווחה הבטיחו: "גם אם ייסגר, החוסים לא ייפגעו"

לפני 37 שנים הוקם בירושלים מוסד ייחודי עבור אלו הסובלים ממוגבלויות קשות, ובנוסף גם מעיוורון - מה שהופך את מוגבלותם לקשה הרבה יותר. הבית הזה, שנקרא "קרן אור", אכן שימש כנקודת האור המשמעותית של עשרות החוסים בו, אלא שכעת הוא נמצא בסכנת סגירה ממשית, והם עלולים למצוא את עצמם בלי טיפול מתאים למצבם.

 

כאמור, מדובר במוסד היחיד בישראל שמטפל בסוג כזה של מוגבלות, הכוללת גם עיוורון. במשך השנים נשענה העמותה על תקציבים ממשרד הרווחה, אבל העלויות הכבדות חייבו גם תרומות בסכומים גדולים - שבשנה האחרונה הצטמצמו עד מאוד. לכן,  המקום שאינו מסוגל להתקיים בתקציב הממשלתי בלבד, עומד להיסגר.

 

יפה לא ידעה היום איך להסביר לבנה רועי, הסובל מעיוורון, מוגבלות שכלית ונכות פיסית קשה, שבעוד חודש וחצי ייסגר המקום בו הוא שוהה כבר 16 שנים ורואה בו בית לכל דבר. "אני בכלל לא מעיזה לספר לו את זה. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לילדים האלה הוא שינויים", אומרת ניקול, אימו של אחד החוסים.

 

במשרד הרווחה אומרים כי העלו את התעריף לחוסה, שאמור להספיק להפעלת השירות, וכי גם אם העמותה תיסגר יימצא פתרון לחוסים והם לא ייפגעו. ההורים מקווים שכבר בקרוב יימצא פתרון כדי שהמקום החשוב הזה ימשיך ויפעל.