BETA

11.08.2013

23:00

עודכן:

מבקר המדינה בודק חשש לבעיות אמינות ברישום החיסונים לילדים

אחד הנושאים בנבדקים לקראת דוח של יוסף שפירא על מערך החיסונים בישראל, הוא הוא מחשוב רשומות החיסונים של כלל ילדי ישראל ואמינות הרישומים. האם הורים שאיבדו את פנקס החיסונים יכולים לסמוך על מה שכתוב בתחנות טיפת חלב?

(54 שניות)

מבקר המדינה, יוסף שפירא, בודק בחצי השנה האחרונה את כלל מערך החיסונים של משרד הבריאות, לילדים, מבוגרים וקשישים. מנושאי הבדיקה ניתן להבין כי התגלה חשש לאמינות רישומי החיסונים לילדים בתחנות טיפת חלב.

 

בתגובת מבקר המדינה נאמר כי בין הנושאים הנבדקים הוא מחשוב רשומות החיסונים של כלל ילדי ישראל ואמינות הרישומים. בין השורות ניתן להבין שיש כנראה בעיה עם אמינות הרישומים.

 

השאלה הגדולה היא מה עושים הורים שאיבדו את פנקס החיסונים של ילדיהם? האם הרישומים בתחנות טיפת חלב תואמות את המציאות? התשובות, למרבה הצער, יאלצו לחכות עוד חודשים רבים עד פרסום הדוח.