BETA

26.05.2016

01:27

הפקידים שמקבלים גם פנסיה וגם משכורת מקופת המדינה

הפער בין גמלאי כוחות הביטחון לבין כל היתר נמשך עמוק אל תוך הקריירה השנייה. פורשים משירות המדינה שחוזרים אחר כך למגזר הממשלתי מקבלים במקביל פנסיה ומשכורת מאותו המעסיק