BETA

26.04.2013

01:21

דוח זיגייר: המוסד כשל כשגייס סוכן שמטופל פסיכיאטרית

בעקבות בקשת חדשות 10 הותר היום לפרסום דוח בית המשפט על נסיבות מותו של האסיר X. עוד טרם גויס לשירות המוסד, התקבלו במנגנוני הביטחון עדויות כי מדובר באדם בעל אישיות רברבנית ואולי לא יציבה. כעת יש לקוות כי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אכן תחקור את הפרשה ומנגנוני האיתור של המוסד ישתפרו בעבודתם

(3:48 דקות)

הדוח שפורסם היום (חמישי) על פרשת האסיר X מתייחס לכשלים הרבים של שירות בתי הסוהר, אבל יש בו גם פרק שמוציא באור לא טוב את המוסד, ונשאלת השאלה כיצד הוא גייס לשורותיו סוכן בעל נטיות אובדניות. עוד לפני שבן זיגייר גויס, התקבלו עדויות על כך שיש לו אישיות רברבנית ואולי לא כל כך יציבה.

 

בנוסף, לא ברור כיצד לוחם ביחידה מבצעית מספר שהוא מטפל בצורה פסיכיאטרית במהלך השירות ויש לו נטיות אובדניות, אך פעילותו לא הופסקה בשל כך. המשמעות היא שאין שום מנגנון בקרה במוסד שבודק מה מצב האנשים שלו ומקרה כזה יכול לחזור שוב.

 

לפני הבחירות הודיעה ועדת המשנה של ועדת החוץ והביטחון של הכנסת שהיא תחקור גם את המוסד בפרשת האסיר X. צריך לקוות שאכן תתבצע חקירה כזו, כי נראה שמנגנוני האיתור של המוסד לגלות עובדים במצוקה פשוט לא קיימים.

 

דוח החקירה שבדק את נסיבות מותו של האסיר X בן זיגייר, והותר היום לפרסום לבקשת חדשות 10, מתאר בצורה מפורטת כיצד נראה היום האחרון של חייו. בשעות הבוקר המאוחרות של אותו היום, 15 בדצמבר 2010, הוא זכה לביקור של אשתו ובתו, וכמה שעות לאחר מכן נמצא תלוי באחד מתאי הכלא השמורים ביותר במדינת ישראל.