BETA

19.04.2013

00:38

בעקבות חשיפת חדשות 10: שר הפנים הנחה לקבוע סט שאלות מוגדר למתגיירים

לפני שבוע נחשף במהדורה סיפורה של רייצ'ל, שעברה גיור כשר לחלוטין ובכל זאת נאלצה לעבור תשאול מתיש ומשפיל במשרד של רשות האוכלוסין וההגירה. בעקבות שר הפנים החדש, גדעון סער, הורה לאנשי המשרד לקבוע סט של שאלות קבוע למקרים כאלו. בנוסף הוא הורה ליצור מנגנון פיקוח על האופן בו מבוצעים התשאולים הללו

בעקבות חשיפת חדשות 10: שר הפנים גדעון סער הורה לאנשי רשות האוכלוסין וההגירה לקבוע סט מוגדר וקבוע של שאלות אותן יהיה מותר לשאול אנשים העוברים או עברו הליך גיור.

 

לפני שבוע נחשף במהדורה המרכזית סיפורה של רייצ'ל ברגמן, יהודיה שעברה בארצות הברית הליך גיור כשר כדת וכדין. כשהגיע רייצ'ל לארץ היא נאלצה לעבור תשאול ארוך ומתיש בנוגע לאופן בו היא ומשפחתה קיימו אורח חיים יהודי כהלכתו.

 

מלבד קביעת סט של שאלות על מנת להימנע בעתיד ממצב כפי שנחשף בהקלטות מפגישה של רייצ'ל במשרדי הרשות בחדרה, הנחה השר ליצור מנגנון שיפקח על אותם תשאולים. כמו כן ההנחיה על קביעת סט תקפה גם לגבי תשאולים של בני זוג של ישראלים שמגיעים לארץ.