BETA

18.04.2013

23:09

מסתמן: בנק ישראל לא יפסול את הסדר מחיקת החוב של דנקנר עם בנק לאומי

למרות התרעומת הציבורית וההחלטה של בנק לאומי להשעות את הטיפול בהסדר החוב של חברת IDB, עושה רושם שבנק ישראל יאשר קיצוץ 150 מיליון שקלים מהחוב של דנקנר. החשש המרכזי בבנק הוא שנפילה של IDB עלולה לגרום לנזק רציני למשק הישראלי ולמערכת הבנקאות

(3:50 דקות)

בנק ישראל, שהחליט לבדוק את הסדר מחיקת החוב עליו סיכמו בנק לאומי וחברת IDB של נוחי דנקנר, נוטה לאשר את ההסכם. למרות הביקורת הציבורית עלתה כלפי ההסכם ולמרות החלטת הבנק להשעות את הטיפול בהסדר, נראה שהבנק המרכזי יאשר קיצוץ 150 מיליון שקלים מחובו של דנקנר.

 

לאחר שהודיע אתמול שבכוונתו לבדוק את ההסדר אליו הגיעו מנכ"לית הבנק, רקפת רוסק עמינח ונוחי דנקנר, נראה כי מדובר בבדיקה פורמאלית בלבד. עיקרה של הבדיקה הוא לפקח ולבדוק את ההליך שקדם להסכמות בין הצדדים.

 

רוסק עמינח העבירה היום מכתב לעובדי הבנק ובו אמרה כי מדובר בימים לא קלים עבור כל העובדים. "כמנכ"לית אני מישירה מבט ואומרת לכם - בנק לאומי ימצה את יכולותיו כדי לגבות את החובות", כתבה המנכ"לית.