BETA

פרשת תא"ל אופק בוכריס: המתלוננת הראשית מכחישה שחזרה מגרסתה

המתלוננת הראשית בפרשת אופק בוכריס מכחישה את הפרסומים, לפיה היא חזרה מגרסתה – לטענתה חוקרי מצ"ח הם אלה שטענו כי נאנסה, בעוד היא טענה שחוותה מין בכפייה • הפרקליטות הצבאית יודעת כי המתלוננת לא שינתה את גרסתה מעולם