BETA

12.11.2012

22:09

פרסום ראשון: מדוע נפגשה שרה נתניהו עם היועמ"ש וינשטיין?

פגישה מסתורית, לא ברורה וחסרת תקדים בין אשת ראש הממשלה ליועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין. שתי הלשכות מסרבות להגיב, אולם לא ברור אם מותר ליועמ"ש להיפגש עם נתניהו שאינה נושאת בתפקיד רשמי

(1:26 דקות)

פרסום ראשון: מדוע שרה נתניהו והיועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין נפגשו? גורמים המעורבים חלקית בתוכן הפגישה אמרו לחדשות 10 כי מדובר בעניין פרוצדוראלי, מאחר ונתניהו "רצתה להתייעץ על החזר להוצאות הבית".

 

שתי הלשכות מסרבות להגיב לשאלה התמוהה וחסרת התקדים, מאחר ולא ידוע על אשת ראש הממשלה הנפגשת עם היועמ"ש, שאמור לעסוק רק בענייני המדינה. קיימת היכרות קודמת בין השניים, מאחר שווינשטיין ייצג בעבר את משפחתו של ראש הממשלה.

 

אך תמוהה עוד יותר הפנייה דווקא לווינשטיין, מאחר ולנתניהו יש סוללה של עורכי דין המסוגלים לייעץ לה בכל עניין משפטי, במיוחד בעניינים פעוטים כגון החזרי הוצאות. בעבר היו למשפחת נתניהו מספר מקרים מביכים ביניהם פרשת עמדי, בה נחשדו בקבלת טובות הנאה מקבלן וגם פרשת "ביביטורס" שבדקה את מימון טיסותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו.