BETA

למה סער התנגד לחוק המחייב לימודי ליבה?

שאר החינוך נלחם פומבית על מנת לחייב את לימודי מקצועות הליבה בכל מוסדות החינוך. עם זאת, כשעלתה היום לדיון בוועדת השרים לחקיקה התנייה של תקצוב מהמדינה בלימוד 75% לימודי ליבה - סער התנגד. "הצעת החוק בעיקרה מרעה את המצב הקיים", הוא טען

(1:16 דקות)

שר החינוך, גדעון סער, הצהיר לא פעם שהוא פועל להכנסת לימודי מקצועות הליבה גם למוסדות החינוך החרדיים. עם זאת, כשהיום (ראשון) הונחה על שולחן ועדת השרים לחקיקה הצעת חוק שנועדה לעשות בדיוק זאת, סער הביע את התנגדותו.

 

הצטרפו לעמוד הפייסבוק של חדשות 10 »

 

מדי שנה מתוקצבים במאות מילוני שקלים מושסדות חינוך חרדיים שלא מלמדים כלל את לימודי הליבה - מתמטיקה, אנגלית, מדעים, תנ"ך וספרות. על פי הצעת החוק שהונחה היום לבחינתם של השרים, המדינה תוכל לשלול תקציב מכל בית ספר שתוכנית הלימודים שלו לא תכלול לפחות 75% לימודי ליבה.

 

ההצעה אמורה לענות בדיוק על דרישותיו של שר החינוך לחייב את לימודי הליבה, אך הוא סירב לתמוך בהצעה. "הצעת החוק בעיקרה מרעה את המצב הקיים", אמר סער לחברי ועדת השרים לחקיקה. "ההצעה מאפשרת תקצוב מלא לבתי ספר שמלמדים רק 75% לימודי ליבה וזאת, בניגוד לתקצוב הקיים, בו שיעור התקצוב מותאם לאחוז ביצוע הליבה". סער יכול היה להתנות את תמיכתו בחוק בהכנסת שינויים בהצעה, אך הוא בחר להתנגד נחרצות.