BETA

איבד את משפחתו בפיגוע, השתקם ומתכונן לאולימפיאדה

עשהאל שאבו, איבד שלושה מאחיו ואת אימו שלו בפיגוע באיתמר ב-2002 ואיבד את רגלו הימנית. מאז הוא השתקם בצורה מופלאה, מחזיק בשיא הארצי לשחיית נכים ומתחיל להתכונן לאולימפיאדת הנכים בשנה הבאה בכדורסל

(4:32 דקות)