BETA

פשקווילים בלב החילוניות: אלפי הודעות חרדיות יוצגו בספריה הלאומית

כ-30 אלף כרזות חרדיות, המהוות עבור עדת המאמינים סמכות עליונה ומקור מידע חזק יותר מעיתונים ורדיו, יגיעו למעוז החיליוניות בעיר הבירה. מאות מתוך האוסף של קצין המבצעים של העדה החרדית, יואליש קרויס, יחשפו לבאי המקום, והיתר יוצגו באתר האינטרנט של הספריה

(4:14 דקות)