BETA

25.05.2011

22:59

עודכן:

פרסום ראשון: מבקר המדינה בדק נסיעותיהם של 15 שרים

צוותים ממשרד המבקר הגיעו בשבועות האחרונים ללשכותיהם של השרים, וביקשו לעיין במסמכים הקשורים למימון הנסיעות והשהייה של השרים בחו"ל. כמו כן, בדקו גם את החשבים והיועצים המשפטיים של המשרדים

(1:36 דקות)

בשבועיים האחרונים הגיעו צוותים מיוחדים מטעם מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, ל-15 לשכות של שרים בממשלה, במטרה לבדוק את נסיעותיהם. השרים נאלצו למסור להם מסמכים המתעדים את תנאי הנסיעות, השהייה והלינה שלהם בחו"ל.

 

בין אלה שתוחקרו בנושא, גם השרים עצמם, אך גם הפקידים הקרובים בסביבתם. נבדקו חשבי המשרדים, האחראים לאשר כל הוצאה כספית לצורך נסיעות, כמו גם את היועצים המשפטיים, שאמורים להגיד מה מותר ומה אסור מבחינה חוקית.

 

הצטרפו לחדשות 10 בפייסבוק »

 

הבדיקה מתמקדת בכמה מישורים. קודם כל, זהות הגורמים המממנים - האם גורמים פרטיים, אילי הון ונדבנים, עומדים מאחורים טיסות של שרים כפי שנחשף במקרה של נתניהו? שנית, מהן הפרוצדורות הקיימות במשרדים היום להוצאה הכספים הללו? ושלישית, באילו תנאים לנים וטסים שרים היוצאים בשליחות המדינה?

 

עדיין לא קיים לוח זמנים מדויק לסיום הבדיקה. ממשרד המבקר נמסר כי הם עושים מאמץ לסיים את הבדיקה בטווח הזמן הקצר ביותר שניתן.

"הנושאים הללו הם בסמכות בדיקה של מבקר המדינה"

בתחילת החודש שעבר, הוחלט בדיון בוועדה לביקורת המדינה של הכנסת כי מבקר המדינה יחל בבדיקת נסיעותיהם של שרים וסגני שרים החל משנת 2006, בהקשר של מימון נסיעותיהם ושהותם בחו"ל על ידי גורמים פרטיים. זאת בעקבות חשיפת פרשת "ביביטורס", במסגרתה נסע נתניהו ובני משפחתו לחו"ל על חשבון מממנים פרטיים. המבקר הבהיר כי במסגרת הבדיקה יעבור הצוות על  תיקים, חוקים, תחקירים, יזמן עדים ויכין חוות דעת.

 

לינדנשטראוס הסביר בעקבות ההחלטה מדוע יבדוק את נסיעות השרים וסגניהם החל מלפני 5 שנים. "לא הלכתי אחורה לעשר שנים. יהיה קשה מאוד לבצע זאת. זה יסוב על כלל ההליכים הנוגעים בעניין, לרבות נסיעות של שרים וסגני שרים ומימון נסיעתם ושהותם שם על ידי גורמים פרטיים. הנושאים הללו הם בסמכות בדיקה של מבקר המדינה. במסגרת הבדיקה נעסוק בין השאר בבדיקת מידע כולל מסמכים על נסיעתו של ראש הממשלה לחו"ל ושהותו שם. הנחיתי את צוות המשרד להתחיל מיד בבדיקה ולעשות מאמץ לסיימה בהקדם".

 

כבר בסוף חודש מארס, הודיע המבקר כי בכוונתו לבדוק את פרשת הנסיעות של ראש הממשלה. "יבדקו קיום ההוראות הנוגעות לתרומות למימון הפריימריז ומימון נסיעות על ידי גורמים פרטיים שלא על פי 'הכללים למניעת ניגוד עניינים של שרים וסגני שרים'", הבהיר לינדנשטראוס, לאחר שבוועדה לביקורת המדינה הוחלט להרחיב את סמכויותיו כך שיכללו גם סמכויות חקירה.