BETA

06.09.2010

00:13

פרסום ראשון - פתרון הקסם להקפאת הבנייה

כיום יש כ-2000 יחידות דיור שיש עליהם היתרי בנייה. הרעיון המוביל לסוגית הקפאת הבנייה בהתנחלויות הוא פתרון משפטי: אלוף בצה"ל יכול לחתום ולבדוק את חוקיותם של היתרי הבנייה וכך לעכב את ההליכים

(1:21 דקות)

האם נמצא הפתרון לסוגיית הקפאת הבנייה בשטחים?

 

כיום ישנם כ-2000 יחידות דיור שיש לגביהם היתרי בנייה. נראה כי הפתרון המוביל הוא פתרון משפטי: ישראל היא הריבונית בשטחים, המשמעות לכך היא כי היתרי הבנייה יעברו את בדיקתו של אלוף בצה"ל, שחתימתו יכולה לאשרר את חוקיותם של היתרי הבנייה.

 

פתרון זה אינו מונע בנייה לעד, אך לפחות מאפשר לעכב ברמה הבירוקרטית את הליכי הבנייה. המהלך יאפשר להרוויח זמן, עד לירידת תשומת הלב העולמית מאישור בניית יחידות דיור בשטחים.