מצאו פתרון למחסור במרחבים מוגנים: מלון בתל אביב

אתם זוכרים בוודאי את הפגיעה בשבוע שעבר בקומה האחרונה של בניין מגורים באשדוד. בבניין ההוא לא היו מקלטים ומרחבים מוגנים ולכן כל תושביו פונו יחדיו לבית מלון בתל אביב. סיוון כהן פגשה אותם שם

(3:10 דקות)