BETA

12.11.2008

00:59

דור הסלולאר

מחקר חדש שבדק עד כמה הילדים מכורים למחשב ולטלפון הסלולארי העלה ממצאים מפתיעים בקיצוניותם. בני הנוער מגדירים את המחשב כחברם הטוב ביותר, הטלפון הסלולארי הוא כבר ממש חלק מגופם. אפילו בלילה צעירים רבים משאירים את הטלפון והמחשב פתוחים למקרה שחבר ירצה ליצור קשר

(2:15 דק')