הצפון החדש

בקרוב ניתן יהיה להחליף את מגדלי היוקרה של צפון ומרכז תל אביב במגורי יוקרה קרובים לקרקע בדרום העיר