BETA

03.12.2009

03:05

ההיסטוריה מלמדת: אמון הצרכנים ישוב לקוקה-קולה

ירידה חדה במכירות קוקה-קולה עקב פרשת הריח הרע בבקבוקים. הפרשה הזו מזכירה פרשות דומות של חברות שהפסידו מכך הרבה מאוד כסף ואף את אמון הצרכנים. אך זכרון הצרכן הישראלי הממוצע התגלה כמעט תמיד כקצר ביותר

(2:40 דקות)

בימים הראשונים של המשבר נראה היה שאת מותג קוקה-קולה אי אפשר לשבור. למרות איסוף הבקבוקים, הקונים המשיכו לקחת, כמעט אוטומטית, מהמדפים קולה ודיאט קולה.

עם זאת, נתוני רשתות השיווק הגדולות מראים עד כמה נפגע אמון הציבור במותג החזק ומדווחות על צניחה של 25% במכירות.

ההיסטוריה מלמדת שהציבור הישראלי דווקא מעניש חברות שבמוצריהן מתגלות בעיות. בתחילת השנה נתגלה זיהום במים המינרליים של מי עדן ונביעות. כשהלקוחות גילו שבמים האיכותיים יש מי ביוב, המכירות של שתי החברות צנחו בעשרות אחוזים.

כאשר התגלו חיידקים במוצרים הקפואים של "מעדנות", איש לא רצה להסתכן וחלה צניחה משמעותית במכירות. עם זאת, כל החברות חזרו למכירות רגילות אחרי שהמשבר נשכח. הזיכרון של הצרכן הישראלי, בשונה מהצרכן האמריקני, הוא קצר.