BETA

28.10.2009

21:31

שפעת החזירים: בתי הספר ידווחו על היעדרויות תלמידים

בניסיון למזער את חששות ההורים מפני מגיפה ולנוכח הגילוי האחרון של מקרי הידבקות בבית ספר אושיסקין בת"א, פרסם משרד החינוך הנחיות חדשות למנהלי בתי הספר וגני הילדים, לפי ההנחיות, על המנהלים לדווח מדי יום על תלמידים וצוות המוסד שנעדרים מהלימודים. יושב ראש ועד ההורים יעודכן במקרה של היעדרות חריגה של מחצית ממספר התלמידים

(23 שניות)

משרד החינוך הוציא הערב (רביעי) הנחיות מעודכנות באשר להתמודדות מערכת החינוך עם שפעת החזירים, בעקבות הגילוי האחרון של מקרי הידבקות בבית ספר אוסישקין בתל-אביב ובניסיון למזער את חשש ההורים מהתפשטות המחלה בין כתלי בתי הספר.

שפעת החזירים - סיקור מיוחד>>

על פי ההנחיות החדשות שפרסם משרד החינוך, שייכנסו לתוקפן ביום ראשון הבא, יחוייבו מנהלי בתי הספר והגנים לדווח מדי בוקר על מספר התלמידים ואנשי צוות המוסד שנעדרים מהלימודים.

בחוזר מיוחד שהופץ למנהלי הגנים ובתי הספר, נאמר כי במקרה של היעדרות חריגה של מחצית ממספר התלמידים, ידווח על כך מנהל המוסד החינוכי גם ליושב ראש ועד ההורים.

מנכ"ל משרד החינוך ביקש גם מצוותי בתי הספר להיערך ללמידה הנקרת "למידה בחירום" באתר האינטרנט "לבריאות" הנמצא באתר משרד החינוך. באתר חומרי למידה המחולקים על פי גילאים, תחומי דעת, סביבות ללמידה מרחוק ועוד. המנכ"ל חזר גם על כללי היגיינה הנדרשים כדי למנוע את התפשטות המחלה בין כתלי בתי הספר והגנים.

ביום שני האחרון 130 תלמידים נעדרו מהלימודים בבית הספר היסודי "אוסישקין" בתל-אביב בגלל החשד שנדבקו בשפעת החזירים. חלק מהתלמידים עברו בדיקות כדי לדעת האם אכן נדבקו בנגיף. משרד הבריאות הודיע כי בית הספר לא ייסגר בשלב זה, וככי כל יום תעשה הערכה מחודשת בעניין.

כתבת הבריאות של חדשות 10, הילה אלרואי התייחסה להיעדרות החריגה של התלמידים ואנשי הצוות ואמרה כי להערכתה הם נדבקו בנגיף. "יש כמה וירוסים שנמצאים כעת שגורמים לתחלואה דמויית שפעת: מחלת חום, כאבי גרון, נזלת. אבל תחלואה כל כך נרחבת, שיעור כה גבוה של הדבקה שלל מעל ל-100 תלמידים ושמונה אנשי צוות שלא הגיעו לבית הספר, זה משהו שמתאים לשפעת. מאחר ששפעת עונתית כמעט לא רואים בישראל, אז מדובר בשפעת החזירים".